HM Tromleseparatorer


A140 Filteranlaeg web

For grov- og forseparering af spildevand, fremstiller vi en række std. tromleseparatorer med kapaciteter fra ca. 20 til 300 m3/time.

Med std. tromleperforeringer fra 0,6 til 2,5 mm er de fleste separationsopgaver dækket ind. Hertil kommer muligheden for at montere forskelligt ekstraudstyr såsom overløbssikring, bevægelig dysebom samt automatisk kæde- og akselsmøring.

Vi tilbyder også syrefast / søvandsbestandig udførelse til eksempelvis fiskeindustri og varianter for simpel separation fra mink- og svineproduktion.

For efterpolering og yderligere fældning, er polymertilsætning også en option. Vores polymerdoseringsanlæg; PolyUnit, er samtidig det naturlige valg i de tilfælde hvor præcis og pålidelig dosering af flydende polymer er aktuelt. Læs mere om PolyUnit her.

Sikkert beslutningsgrundlag

Vi tilbyder prøvekørsel med mobilt testanlæg hos kunden. Dermed kan driftsforudsætninger fastlægges og prøver udtages, inden en endelig bestykning af anlægget foretages. Dette giver både kunde og leverandør et rigtig godt grundlag for videre dialog og beslutning.

A133 Filteranlaeg web
Komplette separationsanlæg

Opbygning og implementering af komplette separationsanlæg til levnedsmiddel- og procesvirksomheder er et område, hvor vores tromleseparatorer har bevist meget lave driftsomkostninger og høj driftstabilitet. Oftest kan overholdelse af kommunale udledningskrav opnås gennem en anlægsbestykning, som pris- og ydelsesmæssigt er et klart alternativ til andre teknologier.

For bestykning af færdige løsninger har vi en lang række komponenter i programmet såsom forskellige rør- og tankreaktorer, recirkuleret skyllevand samt pumper, måle- og doseringsudstyr. Under projekteringen sammenstykkes anlægget i 3D konstruktion. Dermed kan alle komponenter bygges og sammenstykkes, herunder også interne rørføringer, forud for montage hos kunden.

Vi har både enkelt- og flertrins-anlæg i drift indenfor bl.a. slagteri, kødforædling, bageri, mejeri og petfood. Desuden anvendes separatorerne også til forseparering / slamafvanding på kommunale spildevandsanlæg.

Spildevandsseparation hos Arovit Petfood

Indhold følger..

IEA Skruepressen


IEA Press logo web

Høj og stabil ydelse, lave energiomkostninger

IEAs skruepressedesign er leveret siden 1991. De mange leverede skruepressere over hele verden, har bevist både høj ydelse og stor stabilitet.

Produktprogrammet er markedets mest komplette og dækker alene i SP-HF serien mere end 15 modeller fra 25-1700 kg TS/time.


IEA Hjorring
 
Skruepressen er opbygget som en unit med lukket chassis, hvor den løbende proces kan overvåges via skueglas eller luge. Skruen drives af et fladgear. Skruens omdrejningshastighed reguleres via en frekvensomformer.


Fuldautomatisk afvanding

Det flokkulerede slam fødes kontinuerligt til skruepressen. Det optimale udgangspunkt for afvanding af spildevandet kan opnås gennem en enkel kontrol af flokkuleringen.


Stabil drift

Den optimale tilpasning af skruegeometrien til flokkuleret, polymerblandet slam, medfører et tørstofresultat på linie med de bedste centrifugesystemer. Da sneglen kan køre med meget lav, justerbar omdrejningshastighed, kan der opnås højere tørstof-værdier. Sneglens lave rotationshastighed medfører samtidig lave vedligeholdelsesudgifter.

Under drift presses den afvandede slamkage kontinuerligt ud ved sneglens udløbsende og falder ned i maskinens udløbstragt.


Enkel opstart

På baggrund af både det lave omdrejningstal og et højt drejningsmoment, kan sneglepressen til enhver tid standses og genstartes.    


Fordele og væsentlige egenskaber  
  • Sikker og fuldautomatisk drift
  • Lavt slid / lave vedligeholdelsesomkostninger
  • Meget robust opbygning / lang levetid
  • Meget lavt el-forbrug
  • Enkel udskiftning af tætninger / læberinge, uden fjernelse af selve sneglen. Filtercylinderen kan adskilles horisontalt for lettere vedligeholdelsesadgang
  • Udskiftelige filterindlæg for mulig tilpasning af sneglepressen til forskellige slamtilstande
  • Spulecyklus kan udføres under drift
  • Alle produktberørte komponenter er udført i rustfrit stål / kan leveres i syrefast specialudgave    

 

IEA HM       IEA HM 1       IEA HM 2
 Klik for større visning        Kontakt os for mere information om slamafvanding med IEA Skruepressen. 

Spildevandsseparering

HJORTKÆR har stor erfaring med spildevandsseparering indenfor både levnedsmiddelindustri og offentlige renseanlæg.

Vi benytter os af en række separationsteknologier, sammensat af både egne hovedkomponenter og agenturprodukter, som hver især har særlige egenskaber.

Afhængig af kravene til opgaven og det aktuelle spildevandsmedie, anvender vi således både egne tromleseparatorer samt skruepressere fra verdens førende producent.

Vi udfører i stor udstrækning mobile skalatest hos kunden, da dette giver både dig og os et godt grundlag for at vurdere både nødvendigt udstyr og ændret økonomi ved optimering af spildevandshåndteringen.

Udover separationsudstyr har vi også udviklet vores egne polymerdoseringsenheder - PolyUnit, som er det naturlige valg når præcis og pålidelig dosering af flydende polymer er aktuelt. PolyUnitten er opbygget med mulighed for både ekstern aktivering og fjernovervågning af drift på både vand og polymer. 

Læs mere om vores spildevandsteknologier via menuen til højre eller i folderen herunder.

 

HJORTKÆR Spildevandsbrochurer
DK
SE
icon pdf icon pdf

PolyUnit polymerdosering


PB10 ny web

Vores PolyUnit doseringsenheder for flydende polymer, PB10 og PB30, er udviklet for pålidelig dosering og indmixning af flydende polymer / flokkulanter til spildevandsanlæg.

Enhederne er opbygget med kvalitetskomponenter i et stærkt, rustfrit kabinet. Fælles for modellerne er stærke standardfaciliteter som fjernaktivering og fjernovervågning af flowfejl.

I PolyUnitten justeres vandflow, vandtryk og polymermængde. På unittens forside vises aktuelt vandflow via en elektronisk flowmåler samt aktuelt vandtryk på et manometer. I PB 30 modellen kan aktuelt polymerflow også aflæses direkte på enheden.

Alle tilslutninger for indbygnings-optioner og eksterne aktiverings- og fejlsignaler er indbygget i standardmodellen.
El-styringen er opbygget med tavle-komponenter på DIN-skinne for enkel fejlsøgning og udskiftning. Alle tilslutninger for indbygningsoptioner og eksterne aktiverings- og fejlsignaler er indbygget i std.-
modellen.

Servicering og udskiftning af komponenter er enkel, da afskærmningen kan afmonteres helt.


Egenskaber
     PB10 mini    PB30 mini
Data   PB10   PB30
Størrelse (LxBxH) / vægt   686x409x515 mm / 41 kg   1038x474x546 mm / 82 kg
Vandkapacitet      50 - 2400 l/time   250 - 4500 l/time
Polymerkapacitet   0,13-13,4 l/time   10 - 30 l/time
         
Tilslutninger        
El   230 V   230 V
Vand tilgang   1/2” udv. RG   11/4” udv. RG
Unit udgang   1/2” udv. RG   1” udv. RG
Fjernaktivering   Potentialfrit signal   Potentialfrit signal
Ekstern polymerstyring   4-20 mA   4-20 mA
Eksterne flow-alarmer   Potentialfrit signal      Potentialfrit signal
Eksterne flowsignaler, vand og råpolymer     Nej   Ja, 2 x 4-20mA
         

Optioner
  • Flowswitch og fejllampe på polymerflow (option på PB10, std. i PB30). Udgang for ekstern alarmgivning indbygget.
  • Rustfrie væg- og gulvstativer for enkel placering og opstiling.