Profil


Hos HJORTKÆR maskinfabrik beskæftiger vi os med udvikling, fremstilling og salg af anlægsudstyr for spildevandsseparering og slamafvanding, industrielle vaskeanlæg og vandbehandlingsudstyr.
Vores løsninger anvendes indenfor både levneds- og procesindustrien samt den kommunale sektor: 

Vores produktområder dækker:

  • Udstyr og komplette anlæg for separering af proces- og spildevand samt slamafvanding
  • Vaskeanlæg for returemballager, conveyor- og krogsystemer samt kundespecifikke emner
  • PolyUnit doseringsanlæg for polymer
  • DCW Elektrolyseanlæg for eliminering af bakteriekulturer i vandsystemer

Vi udfører desuden landsdækkende service og vedligehold med egne servicevogne. 

HJORTKÆR maskinfabrik er beliggende i landsbyen af samme navn, ca. 20 kilometer øst for Esbjerg.


vanddrop web