HM Tromleseparatorer


A140 Filteranlaeg web

For grov- og forseparering af spildevand, fremstiller vi en række std. tromleseparatorer med kapaciteter fra ca. 20 til 300 m3/time.

Med std. tromleperforeringer fra 0,6 til 2,5 mm er de fleste separationsopgaver dækket ind. Hertil kommer muligheden for at montere forskelligt ekstraudstyr såsom overløbssikring, bevægelig dysebom samt automatisk kæde- og akselsmøring.

Vi tilbyder også syrefast / søvandsbestandig udførelse til eksempelvis fiskeindustri og varianter for simpel separation fra mink- og svineproduktion.

For efterpolering og yderligere fældning, er polymertilsætning også en option. Vores polymerdoseringsanlæg; PolyUnit, er samtidig det naturlige valg i de tilfælde hvor præcis og pålidelig dosering af flydende polymer er aktuelt. Læs mere om PolyUnit her.

Sikkert beslutningsgrundlag

Vi tilbyder prøvekørsel med mobilt testanlæg hos kunden. Dermed kan driftsforudsætninger fastlægges og prøver udtages, inden en endelig bestykning af anlægget foretages. Dette giver både kunde og leverandør et rigtig godt grundlag for videre dialog og beslutning.

A133 Filteranlaeg web
Komplette separationsanlæg

Opbygning og implementering af komplette separationsanlæg til levnedsmiddel- og procesvirksomheder er et område, hvor vores tromleseparatorer har bevist meget lave driftsomkostninger og høj driftstabilitet. Oftest kan overholdelse af kommunale udledningskrav opnås gennem en anlægsbestykning, som pris- og ydelsesmæssigt er et klart alternativ til andre teknologier.

For bestykning af færdige løsninger har vi en lang række komponenter i programmet såsom forskellige rør- og tankreaktorer, recirkuleret skyllevand samt pumper, måle- og doseringsudstyr. Under projekteringen sammenstykkes anlægget i 3D konstruktion. Dermed kan alle komponenter bygges og sammenstykkes, herunder også interne rørføringer, forud for montage hos kunden.

Vi har både enkelt- og flertrins-anlæg i drift indenfor bl.a. slagteri, kødforædling, bageri, mejeri og petfood. Desuden anvendes separatorerne også til forseparering / slamafvanding på kommunale spildevandsanlæg.