IEA Skruepressen


IEA Press logo web

Høj og stabil ydelse, lave energiomkostninger

IEAs skruepressedesign er leveret siden 1991. De mange leverede skruepressere over hele verden, har bevist både høj ydelse og stor stabilitet.

Produktprogrammet er markedets mest komplette og dækker alene i SP-HF serien mere end 15 modeller fra 25-1700 kg TS/time.


IEA Hjorring
 
Skruepressen er opbygget som en unit med lukket chassis, hvor den løbende proces kan overvåges via skueglas eller luge. Skruen drives af et fladgear. Skruens omdrejningshastighed reguleres via en frekvensomformer.


Fuldautomatisk afvanding

Det flokkulerede slam fødes kontinuerligt til skruepressen. Det optimale udgangspunkt for afvanding af spildevandet kan opnås gennem en enkel kontrol af flokkuleringen.


Stabil drift

Den optimale tilpasning af skruegeometrien til flokkuleret, polymerblandet slam, medfører et tørstofresultat på linie med de bedste centrifugesystemer. Da sneglen kan køre med meget lav, justerbar omdrejningshastighed, kan der opnås højere tørstof-værdier. Sneglens lave rotationshastighed medfører samtidig lave vedligeholdelsesudgifter.

Under drift presses den afvandede slamkage kontinuerligt ud ved sneglens udløbsende og falder ned i maskinens udløbstragt.


Enkel opstart

På baggrund af både det lave omdrejningstal og et højt drejningsmoment, kan sneglepressen til enhver tid standses og genstartes.    


Fordele og væsentlige egenskaber  
  • Sikker og fuldautomatisk drift
  • Lavt slid / lave vedligeholdelsesomkostninger
  • Meget robust opbygning / lang levetid
  • Meget lavt el-forbrug
  • Enkel udskiftning af tætninger / læberinge, uden fjernelse af selve sneglen. Filtercylinderen kan adskilles horisontalt for lettere vedligeholdelsesadgang
  • Udskiftelige filterindlæg for mulig tilpasning af sneglepressen til forskellige slamtilstande
  • Spulecyklus kan udføres under drift
  • Alle produktberørte komponenter er udført i rustfrit stål / kan leveres i syrefast specialudgave    

 

IEA HM       IEA HM 1       IEA HM 2
 Klik for større visning        Kontakt os for mere information om slamafvanding med IEA Skruepressen.