Eliminering af bakterier og biofilm i varmtvands- og procesvandsinstallationer


On site desinfektion  |  Kimfrit vand  |  Effektiv  |  Miljøvenlig desinfektion af vand med elektrolyse
   

Biofilm og høje kimtal i både proces- og varmtvandsinstallationer samt produktionsmiljøer kan bekæmpes effektivt og helt uden brug af miljøfarlig kemi.

Den danskudviklede DCW generator producerer on-site desinfektionsvæske, uden tilsætning af kemikalier - klar til brug. En saltopløsning omdannes via elektrolyse i generatoren til en koncentreret desinfektionsvæske (biocid), som herefter kan doseres direkte ind i vandet.
 


Anvendelsesmulighederne er mange:

  • Eliminering af kim og biofilm i køle- og isvandssystemer
  • Sterilt procesvand kan laves på stedet
  • Fjernelse af bakteriekulturer i varmtvandsinstallationer på eksempelvis plejehjem og hospitaler (DCW-systemet er VA-godkendt)
  • Desinfektion af overflader generelt; produktionsudstyr, emballager, flasker, rør & tanke (Neuthox-væsken er godkendt til desinfektion af fødevarekontaktflader)

I DCW-generatoren ledes saltbrine igennem en elektrolysecelle. Cellen er opdelt i to kamre, adskilt af en keramisk membran. I hvert kammer er monteret en elektrode, henholdsvis en katode og en anode. Når saltvandet passerer henover anoden, dannes der en kraftig blanding af biocider med en meget høj killrate overfor bakterier og virus. Denne væske kalder vi for Athox. Ved katoden dannes små mængder lud. Denne væske kalder vi for Cathox. Anlægget er opbygget sådan at de to væsker kan blandes, blandingen kaldes Neuthox. Ved normal drift vil man vælge at bruge Neuthox til behandlingen. Har man behov for at justere blandingens pH kan man reducere andelen af Cathox. Blandingens pH-værdi kan således automatisk justeres i området: 6-8,5.

Test hos Danfoss’ material laboratorium har vist, at fortyndet Neuthox (brugsopløsning) ikke er mere korrosiv end almindelig postevand. Athox har i en tysk undersøgelse hos Institut für Hygiejne und Umwelt i Lollar vist at den er et sikkert produkt som kan anbefales til desinfektion af drikkevand i Tyskland, hvor den overholder de tyske normer for drikkevand (TVO).


Afhængig af anvendelsen anbefales det at fortynde Neuthox i forholdet: 1:100 – 1:2.000.

Anlægget leveres komplet med brinetank (til salt) og en tank til den koncentrerede desinfektionsvæske. I langt de fleste tilfælde kan anlægget opstilles og sættes i drift på under én dag.

Afhængig af kapacitet og anvendelse kan løsningen leveres med den lille T10 generator eller den større T25 model. Kapaciteterne ligger mellem 10 - 250 l/time - målt som mængden af produceret Neuthox. Omregnet indeholder 1,0 liter Neuthox det der svarer til cirka 500 mg fri klor.
                      


         
Løsningen har nogle klare fordele i forhold til lignende anlæg på markedet:

  • Ét anlæg kan betjene mange forskellige applikationer hos kunden samtidigt Neuthox kan produceres og opbevares i flere måneder inden det bruges
  • Hårdt vand kan behandles uden problemer med tilkalkning af elektroderne
  • Anlægget skal ikke monteres direkte på kundens ledningsnet og kræver derfor minimale ændringer på det eksisterende procesanlæg
  • Fuldautomatisk styring minimerer arbejdet med anlægget og gør det næsten vedligeholdelsesfrit
  • Enkel brugerflade gør det nemt at betjene


Fra 1. september 2015 er der EU krav om at producenten og det biocidholdige produkt skal være registreret på den såkaldte Artikel 95 liste for at måtte markedsføre sit produkt i EU-landene. Neuthox er omfattet af denne lovgivning og er optaget på listen.
DCW har fremstillet et logo som anvendes for at vise optagelse på listen og at man har indgivet et dossier med de nødvendige oplysninger om produktet til ECHA (European Chemicals Agency).


 


HJORTKÆR har omfattende erfaring med en række installationer indenfor både procesvand, køleanlæg og varmtvandsinstallationer.

Kontakt os for yderligere informationer.

Vil du høre mere?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores populære doseringsenhed til flyde... Læs mere

 Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.


© 2018-2020
HJORTKÆR maskinfabrik a/s 
Præstebrovej 52  |  DK-6818 Årre
Tlf: 75191120  |  info@hjortkaer.dk
CVR: 16945870