HJORTKÆR maskinfabrik arbetar med ett antal av FN:s världsmål genom utbredning av våra lösningar för avloppsvatten och slambehandling.

Då vi redan under många år har arbetat målmedvetet med att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan internt i företaget har vi i större utsträckning fokuserat på de produkter och processer vi erbjuder våra kunder.

Vi levererar anläggningar som är både ekonomiskt fördelaktiga, resurssnåla, ljud- och vibrationssnåla för avvattning av avloppsvatten och slam från avloppsvatten.

Avvattning av avloppsslammet är en del av den komplexa process genom vilken avloppsvattnet i vårt samhälle hanteras och renas. Denna process bidrar i hög grad till att skydda vår vattenmiljö.

Våra anläggningar bidrar till betydligt mindre klimatpåverkan genom att vara betydligt mer energieffektiva än ett antal mycket utbredda tekniker inom området. Särskilt på slamavvattning upplever majoriteten av våra kunder besparingar på energiförbrukningen mellan 90-95 % jämfört med tidigare använd avvattningsteknik. Vid stora anläggningar görs årliga besparingar på flera miljoner kWh.

Eliminering av buller och vibrationer i arbetsmiljön är en annan viktig egenskap hos vår utrustning och system. Dessa 2 faktorer har under många år varit en stor belastning för både driftpersonal och de byggnader där utrustningen är installerad.
Vi levererar nyckelhuvudkomponenter och kompletta anläggningslösningar, som fungerar med en mycket låg ljudbild och samtidigt är vibrationsfria.
– Därför upplever våra kunder också ett markant lyft i arbetsmiljön kring anläggningarna från dag 1.

Våra system är mindre resurskrävande på grund av sin mycket långa livslängd, mindre underhåll och möjligheten att oftast kunna installeras i befintliga ramverk. När systemet är föråldrat kan upp till 80 % återvinnas direkt för fortsatt drift, efter byte av slitna komponenter. När anläggningen äntligen ska skrotas kan 98 % av materialen återvinnas.

Nedan kan du läsa mer om de specifika världsmålen vi bidrar till:


  

7.3
Till 2030 måste den globala hastigheten för att förbättra energieffektiviteten fördubblas.
Indikator: Energibesparing i kWh per ton avvattnat slam med HJORTKÆRs anläggning, jämfört med en konventionell centrifuganläggning.
 
8.8
Arbetstagarnas rättigheter måste skyddas och en säker och stabil arbetsmiljö måste främjas för alla arbetstagare, inklusive migrantarbetare, särskilt kvinnliga migranter, och de som har otrygga anställningar.
Indikator: Minskning av buller (dB) och vibrationer vid HJORTKÆRs anläggning jämfört med en konventionell centrifuganläggning.


 

9.4
Senast 2030 behöver infrastrukturen uppgraderas och industrier byggas om för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och ökad användning av ren och miljövänlig teknik och industriella processer. Alla länder måste agera utifrån sin respektive kapacitet.
Indikator: Konventionella system ersatta med HJORTKÆRs system.


 

12.2
Senast 2030 måste en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser uppnås.
Indikator: Hållbara lösningar som säkerställer mycket hög återvinningsbarhet och lång livslängd.

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.


© 2018-2023
HJORTKÆR maskinfabrik a/s 
Praestebrovej 52  |  DK-6818 Aarre
Tel: +45 75191120  |  info@hjortkaer.dk
Reg. no.: DK 16945870 

 

 

 


Produkter

Lösningar

Om oss

Mässor

Nyheter

Cookie och sekretesspolicy