Sådan bidrager HJORTKÆR til FN's Verdensmål

 

 


HJORTKÆR maskinfabrik arbejder med en række af FN's verdensmål igennem udbredelsen af vores løsninger til spildevands- og slambehandling.

Da vi allerede gennem mange år har arbejdet målrettet med at nedbringe energiforbrug og miljøbelastning internt i virksomheden, har vi i højere grad rettet blikket ind på de produkter og processer, vi tilbyder kunder i ind- og udland.

Vi leverer anlæg som er både økonomisk fordelagtige, ressourcebesparende, støj- og vibrationssvage til afvanding af spildevand og slam fra spildevand.

Afvanding af spildevandsslammet er en del af den komplekse proces, spildevandet i vores samfund ledes og renses igennem. Denne proces er i høj grad med til at beskytte vores vandmiljø.

Vores anlæg bidrager til væsentlig mindre klimabelastning ved at være voldsomt mere energieffektive end en række meget udbredte teknologier på området. Særligt på slamafvanding, oplever hovedparten af vores kunder besparelser på energiforbruget mellem 90-95% i forhold til tidligere anvendt afvandingsteknologi. På store anlæg er der tale om årlige besparelser på flere millioner kWh.

Eliminering af støj og vibrationer i arbejdsmiljøet er en anden, væsentlig egenskab ved vores udstyr og anlæg. Disse 2 faktorer har igennem mange år været en stor belastning for både driftspersonale og de bygninger, udstyret installeres i.
Vi leverer centrale hovedkomponenter og samlede anlægsløsninger, som arbejder med et meget lavt støjbillede og samtidig er vibrationsfrit.
- Derfor oplever vores kunder også et markant løft i arbejdsmiljøet omkring anlæggene fra dag 1.

Vores anlæg er mindre ressourcekrævende på grund af meget lang levetid, mindre vedligehold og mulighed for oftest at kunne installeres i eksisterende rammer. Når anlægget er udtjent, kan op til 80% direkte genbruges til fortsat drift, efter udskiftning af nedslidte komponenter. Når anlægget endeligt skal skrottes, kan 98% af materialerne genanvendes. 


Nedenfor kan du læse mere om de specifikke verdensmål, vi bidrager til:


 

7.3
Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.
Indikator: Energibesparelse i kWh pr. ton afvandet slam med HJORTKÆRs anlæg, sammenlignet med et konventionelt centrifugeanlæg. 
8.8
Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.
Indikator: Reduktion i støj (dB) og vibrationer ved HJORTKÆRs anlæg, sammenlignet med et konventionelt centrifugeanlæg.


9.4
Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.
Indikator: Konventionelle anlæg udskiftet med HJORTKÆRs anlæg.


12.2
Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
Indikator: Bæredygtige løsninger der sikrer meget høj genanvendelighed og lang levetid.
 

 


Levering af energieffektive anlæg som medfører markante besparelser hos kunderne er ikke en ny disciplin for os hos HJORTKÆR maskinfabrik.
... Læs mere

Vinder af vores årsmødekonkurrence 2024 fundet!

 

 

 

 

 

Så fik vi fundet vinderen af vores lille konkurrence på årsmødeudstillingen i Odense.

Tillykke til Ryan Thomsen fra Skanderborg Forsyning!


Der er Læs mere

© 2018-2023
HJORTKÆR maskinfabrik a/s 
Præstebrovej 52  |  DK-6818 Årre
Tlf: 75191120  |  info@hjortkaer.dk
CVR: 16945870

 

 

 


Produkter

Løsninger

Om os

Messer

Nyheder

Cookie- og privatlivspolitik