Pålitlig avvattningsutrustning för separering av avloppsvatten och koncentrering av avloppsslam.

 

 

För grov- och förseparering av avloppsvatten tillverkar vi ett antal std. trumavvattnare med kapaciteter från ca. 20 till 300 m3/timme, beroende på aktuellt medium.

Med std. trumperforeringar från 0,6 till 2,5 mm, täcks de flesta separationer. Dessutom finns möjlighet att montera olika tillbehör som bräddlarm och servomanövrerade munstycksbommar med högtryckstvätt.

Vi erbjuder även syrafast / havsvattenbeständig finish.

För efterpolering och ytterligare utfällning är polymertillsats också ett alternativ. Vår polymerdoseringsanläggning; PolyUnit är också det naturliga valet i de fallen exakt och tillförlitlig dosering av flytande polymer är aktuell.


Säkert beslutsunderlag

Vi erbjuder provkörning med mobilt testsystem hos kunden. Därmed kan driftförhållanden bestämmas och prover tas innan en slutlig utrustning av anläggningen görs. Detta ger både kund och leverantör ett riktigt bra underlag för vidare dialog och beslut.


Kompletta separationssystem

Byggnation och implementering av kompletta separationsanläggningar för livsmedels- och processföretag är ett område där våra trumavvattnare har bevisat mycket låga driftskostnader och hög driftstabilitet. Oftast kan överensstämmelse med kommunala utsläppskrav uppnås genom en anläggningsutrustning, som pris- och prestandamässigt är ett tydligt alternativ till andra tekniker.

För att utrusta färdiga lösningar har vi ett stort antal komponenter i programmet, såsom olika rör- och tankreaktorer, återvunnet spolvatten samt pumpar, mät- och doseringsutrustning. Under projektering sammenställs anläggningen i 3D-konstruktion. Därmed kan alla komponenter byggas och monteras, inklusive rördragningar, innan installation hos kund.

Vi har både en- och flerstegsanläggningar i drift inom t.ex. slakteri, köttförädling, bageri, mejeri och petfood.


Förtjockning av kommunalt avloppsslam

Utöver industriel processavvattning används trumavvattnaren även för förtjockning / koncentrering av slam vid kommunala reningsverk. För detta ändamål finns våra RDS trumavvattnare i versioner med både enkel- och dubbel trumma för större kapacitet per installerad enhet.  

Relaterat innehåll:PDF filer:


Vill du höra mer?

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.


© 2018-2023
HJORTKÆR maskinfabrik a/s 
Praestebrovej 52  |  DK-6818 Aarre
Tel: +45 75191120  |  info@hjortkaer.dk
Reg. no.: DK 16945870 

 

 

 


Produkter

Lösningar

Om oss

Mässor

Nyheter

Cookie och sekretesspolicy